Friday, March 8, 2013

Gratë gjatë një dite flasin 13 mijë fjalë më shumë se meshkujt

gratFemrat gjatë ditës i thonë rreth 20 000 fjalë, kurse meshkujt rreth 7 000. Sipas shpjegimeve të shkencëtarëve, për këtë fenomen është “fajtor” niveli i lartë i proteinës Foxp2, i njohur ndryshe edhe me emërtimin “proteinë gjuhësore” në trurin e grave.
Ekspertët kanë ardhur deri në këtë përfundim duke hulumtuar turrët e minjve, lloj shtaze ky te i cili meshkujt janë ata që “flasin’ më shumë dhe kjo shkaku i proteinës së përmendur në turrin e tyre