Tuesday, March 19, 2013

Guri qëndron në ajer (FOTO)

Guri ndodhet ne Arabin Saudite dhe cdo vit te muajit prill Guri qëndron në ajer për rreth 30 minuta.