Monday, March 4, 2013

Ia vret fëmijën 2 vjeç, përpiqet të joshë nënën e viktimës

Varri