Friday, March 15, 2013

Kjo është dashuri: E mbron me trup veturën nga breshëri