Friday, March 8, 2013

Shtëpi nëntokësore në Zvicër

houseEarth House Estate Lattenstrasse” është hapsirë banesore e cila përbëhet nga nëntë shtëpi jo konvencionale dhe gjëndet në Dietikton,në Zvicër.
Këto shtëpi të pabeshueshme janë të mbuluara me tokë janë të vendosura rreth një liqeni të vogël artificial të cilat gjenden në qëndër të kompleksit banesor.
Secila prej tyre ka hyrje më të mirë të fshehtë I cili gjendet në njërën nga anët e lagjeve.Hyrja e tillë përkrah rolit estetik dhe rolit funksional.
Në “shpellat” nëntokësore gjenden hyrjet sekondare në secilën prej shtëpive ka edhe parking nëntokësorë.Dhomat e ditës janë kah jugu ndërsa dhomat e gjumit janë në veri.Izolimi përbëhet nga qelqi i ricikluar.