Wednesday, April 17, 2013

Po të kishe një grua të tillë… do e ndaje menjëherë?