Sunday, May 19, 2013

Ja si do të jetë bota në vitin 2100

Me një popullsi mbi 7 miliardë njerëz dhe me një rritje për sekondë, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka parashikuar që në vitin 2100 popullsia do të jetë rrethe 10 miliardë. Por çfarë parashikohet të ndodhë tjetër? A do të jetë shkatërruar bota deri në 2100 apo ajo do të vazhdojë të ekzistojë? Deri sa kemi vetëm një planet të banueshëm deri tani le të shpresojmë për të ardhmen.