Sunday, April 14, 2013

Trupi Firaunit egjiptas i zbuluar në vitin 1898, që Kur`an e përmendur para 1400 vjetëv

Ky trup u zbulua në vitin 1898, por kjo ka ekzistuar në Kur`an para 1400 vjetëve më parë. Ky është trupi i vdekur Firaunit Ramzes II egjiptian i cili jetoji në epokën e Profetit Musa (alejhi selam). Mosha e ketij trupi është afërsisht 3000 vjet e vjetër dhe ajo u gjet në Detin e Kuq dhe tani është i shfaqur në Muzeun e Mumive Mbretrorë ne Kairo.
All-llahu i Lartmadhëruar në Kuran thotë :
Sot po të shpëtojmë ty (po të nxjerrim prej detit) me trupn tënd (të vdekur), që të shërbesh si argument për ata që vijnë pas teje. Vërtet, ekziston një shumicë njerëzis që nuk hulumtojnë argumentet Tona. (Suretu Junus 10:92)