Wednesday, March 27, 2013

5 sinjale të femrave të cilat meshkujt thjesht nuk i kuptojnë

foto.jepg
Truri i meshkujve dhe i femrave funksionon përmes mënyrave krejtësisht të ndryshme. Femrat shpesh japin shenja meshkujve të cilat ata duhet pa problem t’i lexojnë. Por, siç ju ndoshta e dini, nuk është gjithmonë kështu.
Qartë dhe me zë të lartë thoni mashkullit se çfarë doni nga ai.
Shenjat suptile tek burrat thjesht nuk ngjallin pasion! Seksi, i cili mund të jetë formë e pakuptimtë për gratë të cilat kënaqen në filma të Jean-Claude Van Damme, nuk e kuptojnë mënyrën suptile të komunikimit. Duhet t’u qaset drejtpërdrejt dhe qartë për të mos hasur në keqkuptim.
I cekim pesë situata të zakonshme të cilat truri i mashkullit dhe i femrave i interpreton tërësisht ndryshe.
Gruaja shkurt e shikon mashkullin, dhe e largon shikimin
Ajo mendon: Në mënyrë të turpshme i bëj të ditur se më pëlqen.
Ai mendon: Kam diçka të tmerrshme më fytyrë, apo tenton të deshifrojë çfarë birre pi.

Meshkujt sjelljen e tillë e përjetojnë, si fyerje dhe jo si flirt joshës. Për shkak të interpretimit të gabuar të sinjaleve shpesh e përjashtojnë mundësinë për t’u njoftuar me femra të cilat u pëlqejnë.
Ajo mendon se duke përdorur fjalë të kujton flirtim me të dhe për të dërguar atij një mesazh. Ai mendon se fjala është përdorur në mënyrë të çuditshme! Burrat nuk vërejnë allusions. Sepse në fjalorin e tyre është krejtësisht e ndryshme nga ajo që përdorin gratë në komunikimin me pjesëtarë të gjinisë tjetër.
Ata të shikoni për sinjale të qarta. Fjalë të infiltrimit të kujton në bisedë nuk do të ndihmojë për të identifikuar qëllimin e grave, përveç nëse sjellja e femrës shumë e qartë.
2. Aluzione verbale
Ajo mendon: Me shfrytëzimin e fjalëve sugestive flirtoj me të edhe i dërgoj mesazh.
Ai mendon: Përdorë ashtu fjalë të çuditshme!
Meshkujt aspak nuk i vërejnë aluzionet e femrave, sepse fjalori i tyre është krejtësisht i ndryshëm nga ai të cilin femrat e përdorin në komunikimin me gjininë e butë. Ata kërkojnë sinjale të qarta. Futjen e fjalëve sugestive në bisedë nuk do të ndihmojë për të identifikuar qëllimin e femrave, përveç nëse sjellja e femrës është shumë e eksplicite.5 sinjale të femrave të cilat meshkujt thjesht nuk i kuptojnë