Sunday, March 31, 2013

Mësuesi gjuan pa mëshirë nxënësin(video)!