Thursday, March 14, 2013

Ec nëpër qytet me pantollona të grisura mbrapa (VIDEO)

Ndodh që ndonjëherë në park ulëset të jenë të sapolyera. Këto ose lënë gjurmë në pantollonat tuaj, ose bëjnë që ato të ngjiten për ulëse dhe sapo të ngriheni, tu mungojë ndonjë pjesë e pantollonave. Kështu ndodhi në video në vijim, ku një person pa e ditur fare ecë nëpër qytet me pantollona të grisura mbrapa.