Tuesday, March 19, 2013

Një rus do t'i ndihmojë kamionit 20 ton që të dal nga bora... (VIDEO)