Wednesday, March 27, 2013

Zgjidhet femra me trupë perfekt

trup[1]Aktorja 25-vjecare, Michelle Keegan ka fituar titullin “Copetimi i Vitit”, pasi një sondazhi në “Ditën Kombëtare të Coptimit” zbulohen matjet e përsosura trupërore të saj.
Në këtë sondazh u bënë pjesë 100 gra por ishte e vetme aktorja 25 vjecare e cila doli fituese me formulën matëmatikore për një ndarje hyjnore.