Tuesday, March 19, 2013

Kush thotë se “Michael Jackson” ka vdekur? (Video)

Kush thotë se Michael Jackson ka vdekur? Nëse ai origjnali ka vdekur me të vërtetë, vijnë disa të rinjë që “e ringjallin atë”. Shikoni ky djalosh si e imiton mbretin e popit.