Friday, May 31, 2013

Muslimani duke u falur në Amerikë para mijëra njerëzve (VIDEO)