Monday, May 20, 2013

Prekëse! Fuqia e dëshirës dhe e jetës është e pathyeshme…! (video)