Thursday, May 9, 2013

Do të ndërtohet xhami në “Allianz Arena”

Klubi ka marrë përsipër 85% të harxhimeve