Sunday, May 19, 2013

Ja cilët janë 10 shqiptarët më të pasur


Në bazë të pasurive të dëshmuara në Qëndrën Kombëtare të Regjistrimeve është bërë një klasifikim i njerëzve më të pasur në vendin tonë.
Listën e QKR-së e kryeson Zamir Mane, i cili figuron të jetë pjesmarrës në një sër biznesesh në Shqipëri.
Më larte  po ju vë në dispozicion listën për të patur një informim sa më të saktë rreth këtyre personave.