Thursday, June 20, 2013

"Synimi yne kunder Spanjes eshte te mos pranojm 10Gola." TAHITI