Monday, February 4, 2013

Eci mbi litar në lartësi prej 60 metrash (Video)